Assessoria Fiscal-Mercantil

Som professionals preparats per a oferir-te un servei integral a mida, sempre enfocats a assolir el teu objectiu adaptant el nostre m??tode. Treballem la planificaci?? per a marcar-nos resultats concrets i optimitzem en temps i cost els recursos per a l’assessorament fiscal.
A @fisk basem el servei en personalitzar cada estrat??gia: valorem les teves necessitats fiscals i busquem el m??xim estalvi. T’oferim un proc??s complet d’assessoria amb planificaci??, desenvolupament i presentaci?? de les seg??ents mat??ries:

Creaci?? de noves Societats Mercantils
Impostos: sobre la renta de les persones f??siques, societats, IVA, especials, declaracions informatives
Declaraci?? d’operacions intracomunit??ries

Preparaci?? i presentaci?? d’Intrastat

Representaci?? a inspeccions tribut??ries

Mercantil: presentaci?? i dip??sit de Comptes Anuals, Llibres de comptabilitat, Escriptures, registre de comptes (de societats), Auditoria interna, An??lisi de processos comptables