Gesti?? Comptable

Ens interessem per con??ixer la realitat del teu negoci i dimensionar la gesti?? que requereix per a resultar eficient. El nostre equip s’encarrega d’oferir-te les eines necess??ries per a que operis amb control la teva comptabilitat.
Aportem valor afegit al servei i donem suport per a les seg??ents tasques comptables:
Preparaci?? de balan??os
Informes financers
Actualitzaci?? comptable
Revisi?? dels processos comptables
Apertura i tancament comptable
An??lisi d’amortitzacions