Qu?? ??s una cookie?

Una??cookie????s un fitxer de text??inofensiu??que s???emmagatzema en el seu navegador quan visita gaireb?? qualsevol p??gina web. La utilitat de la??cookie????s que la web sigui capa?? de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta p??gina. Encara que molta gent no ho sap les cookies es porten utilitzant des de fa 20 anys, quan van apar??ixer els primers navegadors per la World Wide Web.

Qu?? NO ??S una??cookie?

No ??s un virus, ni un troyano, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informaci?? emmagatzema una??cookie?

Les??cookies??no solen emmagatzemar informaci?? sensible sobre vost??, com a targetes de cr??dit o dades banc??ries, fotografies, el seu DNI o informaci?? personal, etc. Les dades que guarden s??n de car??cter t??cnic, prefer??ncies personals, personalitzaci?? de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vost?? com a persona si no al seu navegador web. De fet, si vost?? navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veur?? que la web no s???adona que ??s vost?? la mateixa persona perqu?? en realitat est?? associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de??cookies??existeixen?

 • Cookies??t??cniques: S??n les m??s elementals i permeten, entre altres coses, saber quan est?? navegant un hum?? o una aplicaci?? automatitzada, quan navega un usuari an??nim i un registrat, tasques b??siques per al funcionament de qualsevol web din??mica.
 • Cookies??d???an??lisi: Recullen informaci?? sobre el tipus de navegaci?? que est?? realitzant, les seccions que m??s utilitza, productes consultats, franja hor??ria d?????s, idioma, etc.
 • Cookies??publicit??ries: Mostren publicitat en funci?? de la seva navegaci??, el seu pa??s de proced??ncia, idioma, etc.

Qu?? s??n les??cookies??pr??pies i les de tercers?

Les??cookies propies??s??n les generades per la p??gina que est?? visitant i les de tercers s??n les generades per serveis o prove??dors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Qu?? ocorre si desactivo les??cookies?

Perqu?? entengui l???abast que pot tenir desactivar les cookies li vam mostrar uns exemples:

 • No podr?? compartir continguts d???aquesta web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podr?? adaptar els continguts a les seves prefer??ncies personals, com sol oc??rrer en les tendes online.
 • No podr?? accedir a l?????rea personal d???aquesta web, com per exemple??El meu compte, o??El meu perfil??o??Les meves comandes.
 • Tendes online: Li ser?? impossible realitzar compres online, hauran de ser telef??niques o visitant la tenda f??sica si ??s que disposa d???ella.
 • No ser?? possible personalitzar les seves prefer??ncies geogr??fiques com a franja hor??ria, divisa o idioma.
 • El lloc web no podr?? realitzar anal??tiques web sobre visitants i tr??fic a la web, la qual cosa dificultar?? que la web sigui competitiva.
 • No podr?? escriure en el blog, no podr?? pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podr?? saber si vost?? ??s un hum?? o una aplicaci?? automatitzada que publica??spam.
 • No es podr?? mostrar publicitat sectorizada, la qual cosa reduir?? els ingressos publicitaris de la web.
 • Totes les xarxes socials usen??cookies, si les desactiva no podr?? utilitzar cap xarxa social.

Es poden eliminar les??cookies?

S??. No nom??s eliminar, tamb?? bloquejar, de forma general o particular per a un domini espec??fic.

Per eliminar les??cookies??d???un lloc web ha d???anar a la configuraci?? del seu navegador i all?? podr?? buscar les associades al domini en q??esti?? i procedir a la seva eliminaci??.

A continuaci?? li indiquem com accedir a una??cookie??determinada del navegador??Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funci?? de la versi?? del navegador:

 1. Vagi a Configuraci?? o Prefer??ncies mitjan??ant el men?? Arxivo o ben punxant la icona de personalitzaci?? que apareix a dalt a la dreta.
 2. Veur?? diferents seccions, punxi l???opci????Mostrar opcions avan??ades.
 3. Vagi a??Privadesa,??Configuraci?? de contingut.
 4. Seleccioni??Totes les cookies i les dades de llocs.
 5. Apareixer?? un llistat amb totes les??cookies??ordenades per domini. Perqu?? li sigui m??s f??cil trobar les??cookies??d???un determinat domini introdueixi parcial o totalment l???adre??a en el camp??Buscar cookies.
 6. Despr??s de realitzar aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses l??nies amb les??cookies??de la web sol??licitada. Ara nom??s ha de seleccionar-la i pr??mer la??X??per procedir a la seva eliminaci??.

Per accedir a la configuraci?? de??cookies??del navegador??Internet Explorer??segueixi aquests passos (poden variar en funci?? de la versi?? del navegador):

 1. Vagi a??Eines,??Opcions d???Internet
 2. Faci click en??Privadesa.
 3. Mogui el deslizador fins a ajustar el nivell de privadesa que desitgi.

Per accedir a la configuraci?? de??cookies??del navegador??Firefox??segueixi aquests passos (poden variar en funci?? de la versi?? del navegador):

 1. Vagi a??Opcions??o??Preferencies??segons el seu sistema operatiu.
 2. Faci click en??Privadesa.
 3. En??Historial??tri????Usar una configuraci?? personalitzada per a l???historial.
 4. Ara veur?? l???opci????Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves prefer??ncies.

Per accedir a la configuraci?? de??cookies??del navegador??Safari para OSX??segueixi aquests passos (poden variar en funci?? de la versi?? del navegador):

 1. Vagi a??Preferencies, despr??s??Privadesa.
 2. En aquest lloc veur?? l???opci????Bloquejar cookies??perqu?? ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuraci?? de??cookies??del navegador??Safari para iOS??segueixi aquests passos (poden variar en funci?? de la versi?? del navegador):

 1. Vagi a??Ajustes, despr??s??Safari.
 2. Vagi a??Privadesa i Seguretat, veur?? l???opci????Bloquejar cookies??perqu?? ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuraci?? de??cookies??del navegador per a dispositius??Android??segueixi aquests passos (poden variar en funci?? de la versi?? del navegador):

 1. Executi el navegador i premi la tecla??Men??, despr??s??Ajustos.
 2. Vagi a??Seguretat i Privadesa, veur?? l???opci????Acceptar cookies??perqu?? activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuraci?? de??cookies??del navegador per a dispositius??Windows Phone??segueixi aquests passos (poden variar en funci?? de la versi?? del navegador):

 1. Obri??Internet Explorer, despr??s??M??s, despr??s??Configuraci??
 2. Ara pot activar o desactivar la casella??Permetre cookies.